ΦPONTIΣTHPIO Ι (ποίηση)


Κωδικός: 
AEΦ 142
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


1. Θεοί στην τραγωδία
Π. Κυριάκου

2. Ομηρικοί Ύμνοι
Ι. Τζιφόπουλος

3. Οι πολιτικές τραγωδίες του Ευριπίδη
Θ. Παπαδοπούλου

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Κυριάκου Πουλχερία 2310 998876 210 ν.κ.
Αναπ... Παπαδοπούλου Θάλεια Χ. 2310 997147 209 ν.κ.
Καθη... Τζιφόπουλος Ιωάννης 2310 997091 214 ν.κ.