ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΙΙ


Κωδικός: 
ΓΣΓ 286
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

«Της μεγάλης ταύτης ιδέας».
Όψεις του εθνικού προβλήματος τον 19ο αιώνα.

Στο μάθημα αυτό, με αφετηρία τις σύγχρονες θεωρίες περί εθνών και εθνικισμού, επιχειρείται η καταγραφή και η κωδικοποίηση των αντιλήψεων για την ελληνική εθνική ταυτότητα και τον «προορισμό» του «ελληνισμού». Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, εξετάζεται η εμφάνιση του ιδεολογήματος της Μεγάλης Ιδέας, το περιεχόμενό, οι μετασχηματισμοί και οι μεταβολές που υφίσταται μέσα στον χρόνο, καθώς επίσης και οι στάσεις της ελληνικής λογιοσύνης απέναντί του: από την μεθυσμένη έξαρση, την κριτική θεώρηση, την αμφισβήτηση, μέχρι την πλήρη αποδοκιμασία και απόρριψη, ανάλογα με την εκάστοτε ιστορικοπολιτική συγκυρία. Η μελέτη των χαρακτηριστικότερων εκφάνσεων της κυρίαρχης εθνικής ιδεολογίας γίνεται στη βάση επιλεγμένων κειμένων της περιόδου, αντλημένων από την λογοτεχνική παραγωγή, τον δοκιμιακό, τον αυτοβιογραφικό λόγο και την εφημερίδα.

Βοηθητικό Υλικό: 
Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
ΕΔΙΠ Καραφουλίδου Βασιλική 2310 997017 208/8 ν.κ.
Καθη... Χρυσανθόπουλος Μιχαήλ 2310 997129 212 ν.κ.