ΣΠΟΥΔΕΣ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ


Κωδικός: 
ΓΣΓ 400
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Μ. Μικέ (σε συνεργασία με μέλη της Επιτροπής Φύλου της Φιλοσοφικής Σχολής)

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή σε βασικά ζητήματα που έθεσαν οι Σπουδές Φύλου –ως απόρροια του φεμινιστικού κινήματος– σε σχέση με την παραγωγή και τη διδασκαλία της επιστημονικής γνώσης, λ.χ. ποιος είναι ο αντίκτυπος των κοινωνικά κατασκευασμένων διαφορών και ανισοτήτων ανάμεσα στα φύλα στη διαμόρφωση των γνωστικών αντικειμένων, θεωριών, μεθοδολογιών στον χώρο της επιστήμης. Το μάθημα θα είναι σπονδυλωτό, θα επιμείνει στην ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων με τη συνδρομή συναδέλφων από Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής επιδιώκοντας ταυτοχρόνως την εξέταση των παραπάνω ζητημάτων στο πλαίσιο της Ανθρωπολογίας, της Ιστορίας, της Παιδαγωγικής. Κεντρική θέση σε αυτούς τους προ-βληματισμούς καταλαμβάνει η εννοιολόγηση του φύλου: το φύλο ως επιτέλεση (Judith Butler) θα αποτελέσει μια βασική αντίληψη που διατρέχει ολόκληρο το μάθημα συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας.

Αξιολόγηση: α) γραπτή εργασία και β) προφορική παρουσίαση ή γραπτή εξέταση.

Βοηθητικό Υλικό: 
Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Μικέ Μαρία 2310 997124 206 ν.κ.