ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΑΡΧΑΪΚΗ, ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ


Κωδικός: 
ΑΕΦ 101
Πιστωτικές μονάδες: 
5 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Αλεξίου Ευάγγελος 2310 997138 213 ν.κ.
Επίκ... Ματθαίος Στέφανος 2310 997984 214 ν.κ.
Επίκ... Πλαστήρα-Bαλκάνου Mαρία 2310 997086 213 ν.κ.
Καθη... Σιστάκου Εβίνα 2310 997898 211 ν.κ.