ΛATINIKH ΠOIHΣH (εξέταση προφορική)


Κωδικός: 
ΛΦI 162
Πιστωτικές μονάδες: 
12 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Kείμενα από την εξεταστέα ύλη

Από την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που εισήχθησαν στο Τμήμα από το 2014-15 (και κατά το τρέχον έτος βρίσκονται στο 6ο εξάμηνο σπουδών στην ειδίκευση Κλασικών Σπουδών) και έπειτα η προφορική εξέταση του μαθήματος θα αναφέρεται στα παρακάτω κείμενα:
Vergilius, Aeneis I-IV
Horatius, Carmina I, III
Παράλληλα θα γίνεται έλεγχος γραμματολογικών γνώσεων για την ιστορία της λατινικής γραμματείας.


Οι φοιτητές και φοιτήτριες που εισήχθησαν το ακαδ. έτος 2013-14 και παλαιότερα θα εξετάζονται προφορικά στα παρακάτω κείμενα:
Vergilius, Aeneis I-IV
Horatius, Carmina I-IV
Ovidius, Metamorphoses (η ενότητα Tρωικά, βιβλία XII-XIII.622)
Παράλληλα θα γίνεται έλεγχος γραμματολογικών γνώσεων για την ιστορία της λατινικής γραμματείας.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Παπαγγελής Θεόδωρος 2310 997044 213 ν.κ.