ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ


Κωδικός: 
ΜΕΦ 628
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Η εξέλιξη της Χρονογραφίας από τον 6ο μέχρι τον 14ο αιώνα

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Αυγερινού-Τζιώγα Μαρία 2310 997048 206 ν.κ.