ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ


Κωδικός: 
ΜΕΦ 622
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Κοτζάμπαση Σοφία 2310 997036 206 ν.κ.