ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ


Κωδικός: 
ΝΕΦ 606
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Ζητήματα Κρητικής Λογοτεχνίας: Από τον Στέφανο Σαχλίκη ώς τον Γεράσιμο Παλλαδά

Στο μάθημα αυτό θα εξεταστεί η Κρητική Λογοτεχνία, πρώιμη και της ακμής, μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες μετά την παράδοση του Χάνδακα. Στις πρώτες συναντήσεις, θα γίνουν εισαγωγικές παραδόσεις από τη διδάσκουσα για τη γνωριμία των φοιτητών/τριών με όλα τα έργα, ώστε να καταλήξουν σε ποιο ή ποια θα εργαστούν. Στη συνέχεια, οι φοιτητές/τριες θα ασκηθούν στη σύνταξη βιβλιογραφίας για το έργο ή το θέμα που έχουν επιλέξει. Κατόπιν, θα παρουσιάσουν στην τάξη από μία μονογραφία, συλλογικό τόμο, ή τόμο πρακτικών συνεδρίου που σχετίζεται με την Κρητική Λογοτεχνία. Οι τελευταίες παραδόσεις θα αφιερωθούν στην παρουσίαση των εργασιών που έχουν αναλάβει, πριν προχωρήσουν στη συγγραφή τους.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Μαρκομιχελάκη Αναστασία 2310 997522 202 ν.κ. Kατόπιν ηλεκτρονικής συνεννόησης