ΜΕΣΑΙΩNIKΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ


Κωδικός: 
ΜΕΦ 267
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Το λόγιο βυζαντινό μυθιστόρημα του 12ου αιώνα

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Αυγερινού-Τζιώγα Μαρία 2310 997048 206 ν.κ.