ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ IV (1930-σήμερα)


Κωδικός: 
ΝΕΦ 252
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Ποιητικά κείμενα της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Ιατρού Μαρία 2310 997453 423 ν.κ.