ΦIΛOΣOΦIA


Κωδικός: 
AEΦ 106
Πιστωτικές μονάδες: 
5 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


1. Πλάτωνας – Αριστοτέλης – Πλούταρχος (επιλογές)
Ε. Αλεξίου

2. Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (επιλογές)
Θ. Κουρεμένος

3. Πλάτων, Φαῖδρος
M. Voehler

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Αναπ... Αλεξίου Ευάγγελος 2310 997138 213 ν.κ. Δευτέρα 11.00-12.30
Καθη... Κουρεμένος Θεόκριτος 2310 997237 210 ν.κ. Πέμπτη 17.30-18.30, Παρασκευή 13.00-14.00
Καθη... Vöhler Martin 2310 997071 211 ν.κ. Πέμπτη 16.00-17.00