ΦIΛOΣOΦIA


Κωδικός: 
AEΦ 106
Πιστωτικές μονάδες: 
5 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

1. Πλάτων, Πολιτεία
Α. Λιανέρη

2. Πλάτων, Φαῖδρος
Στ. Ματθαίος

3. Πλάτων – Αριστοτέλης – Πλούταρχος (επιλογές)
Ε. Αλεξίου

 

 

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Αναπ... Αλεξίου Ευάγγελος 2310 997138 213 ν.κ.
Επίκ... Λιανέρη Αλεξάνδρα 2310 997026 209 ν.κ.
Επίκ... Ματθαίος Στέφανος 2310 997984 214 ν.κ.