ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ


Κωδικός: 
ΜΕΦ 222
Πιστωτικές μονάδες: 
4 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Βάσσης Ιωάννης 2310 997025 202 ν.κ. Τετάρτη 16.00-18.00, Πέμπτη 16.00-17.00
Καθη... Κοτζάμπαση Σοφία 2310 997036 206 ν.κ. Τρίτη 13.30-15.00, Τετάρτη 11.00-13.00
Επίκ... Σιμελίδης Χρήστος 2310 997421 208/12 ν.κ. Δευτέρα 17.00-18.30, Τρίτη 17.00-18.30