ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ


Κωδικός: 
ΜΕΦ 222
Πιστωτικές μονάδες: 
4 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

Βοηθητικό Υλικό: 
Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Βάσσης Ιωάννης 2310 997025 202 ν.κ. Τετάρτη 13.00-15.00, Πέμπτη 16.30-18.30
Καθη... Κοτζάμπαση Σοφία 2310 997036 206 ν.κ. Τετάρτη 12.00-13.30, Πέμπτη 13.30-15.30
Επίκ... Σιμελίδης Χρήστος 2310 997421 208/12 ν.κ. Δευτέρα 17.00-18.30, Τρίτη 17.00-18.30