ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ


Κωδικός: 
ΝΕΦ 617
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Αστικό μυθιστόρημα του μεσοπολέμου

Δεν χρειάζεται να επιμείνει κανείς ιδιαίτερα για να επισημάνει την πρωτοκαθεδρία της μυθιστορηματικής σύνθεσης στα χρόνια ειδικά της δεκαετίας του 1930. Η πολυδύναμη, καλειδοσκοπική, πολυπρόσωπη διάσταση του μυθιστορήματος που ζητά να διαβάσει διαφορετικά το παρελθόν αναμορφώνοντας την παράδοση και με διαφορετική σκευή να διαμορφώσει το μέλλον εμπλουτίζοντας με νέα χαρακτηριστικά το ήδη υπάρχον λογοτεχνικό καθεστώς θεωρήθηκε μια προνομιακή μορφή για να αποτυπώσει  μια συγκαιρινή πολυεπίπεδη, πολυσύνθετη και κινητική εποχή, μια ταχέως αναπτυσσόμενη αστική κοινωνία με αντιφάσεις και συγκρούσεις στο εσωτερικό της. Η διαμορφωτική δύναμη του αστικού φαινομένου (το οποίο θεωρείται περισσότερο ολοκληρωμένο σε σχέση με τα θραύσματα της αστικής παρελθοντικής εμπειρίας), το ταξικό αστικό πρόσημο των προσώπων (συγγραφέων και ηρώων) και η προβολή της αντίστοιχης ιδεολογίας είναι σημαντικοί παράγοντες (προϋποθέσεις) που συντελούν στο χαρακτηρισμό ενός μυθιστορήματος ως αστικού στα μεσοπολεμικά χρόνια.

Στο σεμινάριο θα εξεταστούν κείμενα των Θεοτόκη, Ξενόπουλου, Θεοτοκά, Τερζάκη, Καραγάτση, Καστανάκη, Πολίτη, Πετσάλη, Δέλτα κ.ά.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Μικέ Μαρία 2310 997124 206 ν.κ. Τρίτη 2.30-4, Τετάρτη 11-1