ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΙ


Κωδικός: 
ΓΣΓ 654
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Πολιτική σάτιρα. Από τον Jonathan Swift στον Μάριο Χάκκα

 

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Χρυσανθόπουλος Μιχαήλ 2310 997129 212 ν.κ.