ΛYPIKH ΠOIHΣH - EΛEΓEIA - EΠIΓPAMMA - ΣATIPA


Κωδικός: 
ΛΦI 128
Πιστωτικές μονάδες: 
4 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


1. Οβίδιος, Ars Amatoria
Θ. Παπαγγελής

2. Οράτιος, Carmina
Δ. Τσιτσικλή

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Παπαγγελής Θεόδωρος 2310 997044 213 ν.κ. Δευτέρα 10.45-11.15 & 13.30-14.30
Επίκ... Τσιτσικλή Δήμητρα 2310 997106 211 ν.κ. Τρίτη 10.00-11.00, Παρασκευή 10.00-11.00