ΛYPIKH ΠOIHΣH - EΛEΓEIA - EΠIΓPAMMA - ΣATIPA


Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Παπαγγελής Θεόδωρος 2310 997044 213 ν.κ. Δευτέρα 10.45-11.15 και 1.30-2.30
Επίκ... Τσιτσικλή Δήμητρα 2310 997106 211 ν.κ. Τετάρτη 1.30-2.30, Παρασκευή 10-11