ΛATINIKH ΓΛΩΣΣA I


Κωδικός: 
ΛΦI 125
Πιστωτικές μονάδες: 
5 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

Γραμματική, Συντακτικό, Θεματογραφία

Υλικό και πληροφορίες για τα μαθήματα της κ. Τσίτσιου (Τμήμα Σ-Ω) θα αναρτώνται στη διεύθυνση https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=4847, στην πλατφόρμα e-elearning της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. 

Η ύλη του μαθήματος του κ. Φυντίκογλου και όλες οι πληροφορίες γι' αυτό θα αναρτώνται στη διεύθυνση https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6290 στην πλατφόρμα elearning της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. Ιδιαιτέρως χρήσιμο θεωρείται να έχουν ενημερωθεί οι φοιτήτριες και φοιτητές του ακροατηρίου του για την ύλη, όπως διαμορφώνεται με τα νέα δεδομένα της διδασκαλίας του μαθήματος των Λατινικών στο Λύκειο, στον χώρο "Πληροφορίες μαθήματος" → "Ταυτότητα του μαθήματος 2016-17".

Βοηθητικό Υλικό: 
Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Αναπ... Φυντίκογλου Βασίλειος 2310 997146 204 ν.κ.
Επίκ... Τσιτσικλή Δήμητρα 2310 997106 211 ν.κ.
Επίκ... Τσίτσιου-Χελιδόνη Χρυσάνθη 2310 997373 204 ν.κ.