Βασιλειάδη Μάρθα


Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλ.: 
2310 997092
Γραφείο: 
208/14 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 

Η Μάρθα Βασιλειάδη γεννήθηκε στην Καβάλα. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στη μεσαιωνική και νεώτερη ελληνική φιλολογία (1992) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Συγκριτική Λογοτεχνία του Πανεπιστήμιου της Σορβόννης (DEA en littérature comparée : « Le culte de la beauté chez Baudelaire et chez Constantin Cavafy », 1993). Το 2004 ανακηρύχτηκε διδάκτορας νεοελληνικής λογοτεχνίας του Πανεπιστήμιου Γενεύης (Doctorat ès Lettres : « Les fastes de la décadence dans l’œuvre de Constantin Cavafy » (Λάμψεις παρακμής στο έργο του Κ. Καβάφη, 2004).

Από το 1998 ως το 2004 δίδαξε ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στο Τμήμα Νέων Ελληνικών του Πανεπιστημίου Γενεύης ως βοηθός και από το 2004 ως το 2010 στη θέση του λέκτορα. Από τον Σεπτέμβριο του 2010 διδάσκει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα καλύπτουν κυρίως τον 19ο και 20ό αιώνα στην ελληνική και γαλλική ποίηση, το έργο του Κ. Καβάφη και τη σχέση του με τις ξένες λογοτεχνίες και την πρόσληψη των « ευρωπαϊκών » μύθων στην Ελλάδα, κυρίως στα τέλη του 19ου αιώνα. 

Δημοσιεύσεις 

Βιβλία (Μονογραφίες)

 1.  Les fastes de la décadence chez Constantin Cavafy [Η λάμψη της Παρακμής στον Καβάφη], Αθήνα, Νεφέλη, 2008, 189 σ. 

Βιβλία (Μεταφράσεις)

 1. Renée-Paule Debaisieux, Le décadentisme grec. Une esthétique de déformation [Η λογοτεχνία της παρακμής. Η αισθητική της παραμόρφωσης], μετάφραση Μάρθα Βασιλειάδη, Αθήνα, Σταμούλης, 176 σ.· υπό δημοσίευση. 

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά 

 1. «Όταν το τρένο δεν ήτο πλέον ορατό»: με αφορμή την αλληλογραφία του Καβάφη με τον Σεγκόπουλο», Το Δέντρο (2013)
 2. « La dynamique du lieu : Genève dans la poésie grecque moderne », Δια-κείμενα 12 (2010) 203-210.
 3. «Choses dites, choses tues : la correspondance intime de Constantin Cavafy», Inverses (2010) 85-101.
 4. « Η μυθολογία του προλεταριακού έρωτα στον Λαπαθιώτη και τον Καβάφη », Πόρφυρας 132 (2008) 213-225.
 5. « La force de dormir : versions d’insomnie chez Michel Faïs », Revue des études Néohelléniques 4 (2008) 65-76.
 6. «Les dieux ne s’en vont pas parce qu’ils arrivent : le thème de l’immortalité des dieux chez C. Cavafy », Revue des études Néohelléniques 2 (2006) 53-66.
 7. « Le voyage immobile de Constantin Cavafy : la mer comme espace poétique », Desmos 42 (2009) 13-18. 

Άρθρα σε Πρακτικά Συνεδρίων

 1. «Μισο-, εν μέρει-, σαν : η διαλεκτική της αμφισημίας και οι τεχνικές της σχάσης στην ποίηση του Καβάφη», Εναρκτήρια συνεδρία, 9ο συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας, Αθήνα 7-9 Νοεμβρίου 2013· υπό δημοσίευση.
 2. «Η διαλεκτική της ενοχής στον κύκλο του Ιουλιανού», Διεθνές Συμπόσιο : Κ. Π. Καβάφης. Ελληνικός και Οικουμενικός, Δελφοί 5-7 Ιουλίου 2013, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών· υπό δημοσίευση.
 3. «Γυναικείες μορφές στο Βυζάντιο του Καβάφη», 150 χρόνια Καβάφης, Ζωγράφειο Λύκειο, Κωνσταντινούπολη 11-14 Απριλίου 2013· υπό δημοσίευση.
 4.  « Για τα σκουπίδια κατευθείαν: Νοσολογία, πάθη, πληγές κι ενσώματες ταυτότητες στον ερωτικό Καβάφη», Δ΄Πανευρωπαικό Συνέδριο της Ευρωπαικής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο, Γρανάδα, (9-12.9.2010), http://www.eens.org/EENS_congresses/2010/Vassiliadi_Martha.pdf, ISBN 978-960-99699-0-1.
 5. « Plaidoyer pour un bourreau : la mise à mort de Salomé», Victimes au féminin, επιμ. Francesca Prescendi-Agnès Nagy, Συνέδριο της Ιστορίας των Θρησκειών του Πανεπιστημίου Γενεύης (Γενεύη 8-9.3.2010), Équinoxe Collections de sciences humaines, Γενεύη, Georg, 2011, σ. 214-223.
 6.  «Η τύχη του καβαφικού έργου στη Γενεύη », 11α Καβάφεια, Διεθνές Λογοτεχνικό Συμπόσιο (Κάιρο-Αλεξάνδρεια 9-10.12.200)· υπό δημοσίευση.
 7. « Princesses juives et reines de Judée : Judith, Salomé et Madeleine», Masculin Féminin dans la langue, la littérature et l'art grecs modernes. Actes du XXIe Colloque international des néo-hellénistes des universités francophones, Institut d'Etudes Transtextuelles et Trasculturelles (IETT), Université de Lyon (Jean Moulin-Lyon 3), Διεθνές Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων (Λυών, 27-29. 5. 2009), 2010, σ. 247-254.
 8. «Η μνήμη του γήρατος και το τέλος του Δον Ζουάν». Γραφές της μνήμης, Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αθήνα, 27-30.11.2008), επιμ. Ζαχ. Σιαφλέκης, Αθήνα, Gutenberg, 2011.
 9. «Διακειμενικότητα και βιογραφικές πρακτικές στη Ζαΐδα του Αλέξη Πανσέληνου : μια πρώτη προσέγγιση», στο Κ. Δημάδης (επιμ.): Ο Ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμoύ και στον εικοστό αιώνα, Αθήνα, Ελληνικά γράμματα, 2007, σ. 671-680.
 10. « Samuel Baud-Bovy, traducteur de Cavafy », στο Μ. Λασιθιωτάκης (επιμ.) : Samuel Baud-Bovy (1906-1986), néohelléniste, ethnomusicologue, musicien, Γενεύη, 2006· υπό δημοσίευση.
 11. « Le discours muet du corps : les jeunes morts de C. Cavafy », στο A.‑O. Jacovidès (επιμ.) : Le corps dans la langue, la littérature, les arts et les arts du spectacle néo-helléniques, Παρίσι, Société culturelle néo-hellénique, 2005, σ. 459-471.
 12. « Εξωτισμός και παράδοση στο Xαμένο νησί του Καραγάτση», στο Α. Αργυρίου (επιμ.): Η Ελλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα, Αθήνα, Ελληνικά γράμματα, 2004, σ. 547-555.
 13. « La poétique de l’ivresse chez C. Cavafy », στο M. Breuillot (επιμ.) : La vigne et le vin dans la langue et la littérature néohelléniques, Παρίσι, Inalco (« Colloques Langues’O »), 2002, σ. 389-405.
 14. « Signe et simulacre : l’aventure poétique de Salomé chez Cavafis et Séféris », στο I. Jacoberger-Tsamadou (επιμ.) : Georges Séféris, Στρασβούργο, Université Marc Bloch-Strasbourg II, 2000, σ. 39-51, 20072, σ. 43-57.
 15. « Sentiment de décadence: deux poèmes de Cavafy sur Néron », στο Astérios Argyriou (επιμ.) : Le sentiment religieux dans la littérature néo-grecque, Παρίσι, Inalco (« Colloques Langues’O »), 2001, σ. 239-247.

Λογοτεχνικές Μεταφράσεις

 • Constantin Cavafy, Notes de poétique et de morale [Ανέκδοτα σημειώματα Ποιητικής και Ηθικής], μετάφραση Samuel Baud-Bovy και Bertrand Bouvier, επιμέλεια Μ. Βασιλειάδη, Γενεύη, 2008 · υπό δημοσίευση 
 • Sophia de Mello Breyer, « Η νύμφη », « Ερωτικό ποίημα του Αντώνιου και της Κλεοπάτρας », « Ελλάδα 72 », «Θα κλειδώσω »,΄Υλαντρον (Λευκωσία) 5, Νοέμβριος 2003, σ. 79-80. 
 • Guillaume Apollinaire, Γράμματα στη Λου (9 janvier 1915, 8 avril 1915), ΄Υλαντρον (Λευκωσία) 2, Νοέμβριος 2002, σ. 20-24.
 • Jean-Pierre Milovanoff, « Γράμμα απ’ τη Ρωσία », « Σκιά », « Σκαλί της χλόης », Ύλαντρον (Λευκωσία) 1, Νοέμβριος 2001, σ. 119-123.
 • Άννα Αγγελοπούλου και Αίγλη Μπρούσκου (επιμ.): Καταλόγος ελληνικών παραμυθιών, Αθήνα, Κέντρο Ελληνικών Ερευνών, 1997. Μετάφραση από τα γερμανικά μέρους του αρχείου του Γεωργίου Μέγα. 

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια Διαλέξεις

 1. «Μισο-, εν μέρει-, σαν : η διαλεκτική της αμφισημίας και οι τεχνικές της σχάσης στην ποίηση του Καβάφη», Εναρκτήρια συνεδρία, 9ο συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας, Αθήνα 7-9 Νοεμβρίου 2013.
 2. «Η διαλεκτική της ενοχής στον κύκλο του Ιουλιανού», Διεθνές Συμπόσιο : Κ. Π. Καβάφης. Ελληνικός και Οικουμενικός, Δελφοί 5-7 Ιουλίου 2013, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών.
 3. «Κ. Π. Καβάφης», Διάλεξη στη Δημοτική βιβλιοθήκη Καβάλας, 15 Μαΐου 2013.
 4. «Γυναικείες μορφές στο Βυζάντιο του Καβάφη», 150 χρόνια Καβάφης, Ζωγράφειο Λύκειο, Κωνσταντινούπολη 11-14 Απριλίου 2013.
 5. «Από την Ηρωδιάδα του Flaubert στη Σαλώμη του Ψυχάρη: ιστορικές ταυτίσεις και ψευδείς ταυτότητες», ιγ’Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση αφιερωμένη στη μνήμη του Πάνου Μουλλά, 3-6.2011, Τομέας ΜΝΕΣ, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ.
 6. «Le pari épistolaire ou la routine de l’intime dans la correspondance de Georges Séféris», Le quotidien, IX παγκόσμιο συνέδριο της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας, (Λευκωσία 5-7.11.2010).
 7. « Για τα σκουπίδια κατευθείαν: Νοσολογία, πάθη, πληγές κι ενσώματες ταυτότητες στον ερωτικό Καβάφη», Δ΄Πανευρωπαικό Συνέδριο της Ευρωπαικής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο, Γρανάδα, (9-12.9. 2010).
 8. «Τεχνικές ανάγνωσης και παρανάγνωσης στη Σαλώμη του Ψυχάρη», Kolloquium fur Bachelor und Magisterarbeiten, Institut für Neogräzistik, Βερολίνο 1-6. 2010.
 9. « Plaidoyer pour un bourreau : la mise à mort de Salomé», Victime-Substantif féminin, Συνέδριο της Ιστορίας των Θρησκειών του Πανεπιστημίου Γενεύης (Γενεύη 8-9.3.2010).
 10. «L’Alexandrie de Cavafy : Mythe et réalité», Διάλεξη στο σύλλογο Jean-Gabriel Eynard, (Γενεύη 4.2.2010).
 11. «Η τύχη του καβαφικού έργου στη Γενεύη », 11α Καβάφεια, Διεθνές Λογοτεχνικό Συμπόσιο (Κάιρο-Αλεξάνδρεια 9-10.12.2009).
 12. « Princesses juives et reines de Judée : Judith, Salomé et Madeleine», 21ο Διεθνές Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων (Λυών, 27-29. 5. 2009)
 13. «Η μνήμη του γήρατος και το τέλος του Δον Ζουάν». Γραφές της μνήμης: σύγκριση-αναπαράσταση-θεωρία. Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αθήνα, 27-30.11.2008).
 14. «Remâcher son passé: nourritures nostalgiques ou les aventures du moi dans deux récits contemporains». AutoBioPhagies. Διεθνές Συνέδριο του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου (Λευκωσία, 31.10.-2.11.2008).
 15. « Η μυθολογία του προλεταριακού έρωτα : Λαπαθιώτης και Καβάφης ». Philologie, Geschichte, Ideologien und Mentalitäten, Sprachwissenschaft. 10 συνέδριο της Γερμανικής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (Βερολίνο, 20-21.6.08).
 16.  « La force de dormir : versions d’insomnie chez Michel Faïs ». Κύκλος διαλέξεων του Νεοελληνικού Ινστιτούτου της Σορβόννης, Πανεπιστήμιο Σορβόννης (Παρίσι, 18.1. 2007).
 17. « Identités grecques et identités barbares : Cavafy et Milosz ». Franco-Graeca : κείμενα, ιδέες και εικόνες εν κινήσει. Ημερίδα του τμήματος Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου (Λευκωσία, 27.11.2006).
 18. « Samuel Baud-Bovy, traducteur de Cavafy ». Samuel Baud-Bovy (1906-1986), néohelléniste, ethnomusicologue, musicien. Διεθνές Συνέδριο του Tμήματος Νέων Ελληνικών του Πανεπιστημίου της Γενεύης (Γενεύη, 24-25.11.2006).
 19. « Η αλληλογραφία του Κ. Π. Καβάφη ». Διάλεξη στον Σύλλογο Ελλήνων Γενεύης (Γενεύη, 18.10.2006).
 20. (σε συνεργασία με τον Μιχάλη Λασιθιωτάκη) «Διακειμενικότητα και βιογραφικές πρακτικές στη Ζαΐδα του Αλέξη Πανσέληνου : μια πρώτη προσέγγιση». Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμού και στον εικοστό αιώνα. 3ο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (Βουκουρέστι 2-4.6.2006).
 21. « Le voyage immobile de Constantin Cavafy : la mer comme espace poétique ». Poésie et insularité. Διεθνές Συνέδριο του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Jean Moulin-Lyon III (Λευκωσία, 17-18.3.2006).
 22. « Représentations de la peau dans la littérature de la fin de siècle ». Διάλεξη στο σεμινάριο της γαλλικής λογοτεχνίας του Α. Λαμπρόπουλου στο Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου (Λευκωσία, 19.10.2004).
 23. « Genève et la dynamique du lieu ». Ροδανού θείον κάρα… : Genève et la Grèce moderne. Διεθνές Συνέδριο του τμήματος Νέων Ελληνικών του Πανεπιστημίου Γενεύης (Γενεύη, 21-22.11.2003).
 24. « La langue de C.P. Cavafy ». Διάλεξη στο Τμήμα Αρχαίων Ελληνικών του Πανεπιστημίου της Γενεύης στα πλαίσια του μαθήματος Ιστορίας της Γλώσσας (23.5.2003).
 25. « Le discours muet du corps : les jeunes morts de C. Cavafy ». Le corps dans la langue, la littérature, les arts et les arts du spectacle néo-helléniques. 18ο Διεθνές Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων (Ναντέρ, 15-17.5.2003).
 26. « C. Cavafy et la poétique du silence », Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Marc-Bloch του Στρασβούργου (Στρασβούργο, 24.3.2003).
 27. « L’Alexandrie de Constantin Cavafy : apogée ou déclin ? ». Constantin Cavafy (1863-1933) poète des confins. Διεθνές Συνέδριο του Πανεπιστημίου της Βουργουνδίας (Ντιζόν 18.3.2003).
 28. « Les dieux ne s’en vont pas parce qu’ils arrivent : le thème de l’immortalité des dieux chez C. Cavafy ». Διάλεξη στην Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (Παρίσι, 15.3.2003).
 29. « Εξωτισμός και παράδοση στο Χαμένο νησί του Καραγάτση ». Η Ελλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα. 2ο Συνέδριο της Ευρωπαικής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (Ρέθυμνο, 10-12.5.2002).
 30. « L’image de la mère dans la chanson populaire grecque ». Διάλεξη στο Λύκειο Ελληνίδων Γενεύης (Γενεύη, 15.3.2002).
 31. « La poétique de l’ivresse chez C. Cavafy ». La vigne et le vin dans la langue et la littérature néohelléniques. 17ο Διεθνές Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων (Ντιζόν, 10-12.5.2001).
 32. « Une présentation du poète C.P. Cavafy ». Διάλεξη στο Σύλλογο Ελληνίδων γυναικών (Γενεύη, 2.11.2001).
 33. « Signe et simulacre : l’aventure poétique de Salomé chez Cavafis et Séféris », Georges Séféris. Ημερίδα του τμήματος Νέων Ελληνικών του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου Marc Bloch (Στρασβούργο, 22.5.2000).
 34. « Sentiment de décadence: deux poèmes de Cavafy sur Néron ». Le sentiment religieux dans la littérature néo-grecque. 16ο Διεθνές Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων (Στρασβούργο, 27-29.5.1999).