Νέα


Δηλώσεις μαθήματος ΔΙΔ ΚΛΑΣ 010

Καλούνται οι φοιτητές του 8ου και μεγαλυτέρων εξαμήνων που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα ΔΙΔ ΚΛΑΣ 010 να το δηλώσουν ηλεκτρονικά από Τετάρτη 7 Μαρτίου έως και Πέμπτη 8 Μαρτίου.

ΝΕΦ 206 (Λ. Αραμπατζίδου) - αλλαγή αίθουσας

Το μάθημα θα γίνεται στο εξής στο αμφιθέατρο Βνκ ίδια μέρα και ώρα.

ΝΕΦ 251 - αλλαγή αίθουσας

Το μάθημα θα γίνεται στο εξής στο αμφιθέατρο Ανκ ίδια μέρα και ώρα.

ΔΙΔ ΛΟΓ 040 - αλλαγή αίθουσας

Από την Πέµπτη 8 Μαρτίου τα µαθήµατα θα γίνονται στην αίθουσα 101 του ν.κ. της φιλοσοφικής σχολής.

ΝΕΦ 202 (ΚΕ-ΠΑ, Αικ. Τικτοπούλου) - Μάθημα αναπλήρωσης

Το μάθημα ΝΕΦ 202 (ΚΕ-ΠΑ, Διδ. Αικ. Τικτοπούλου) της Παρασκευής 9 Ματρίου θα γίνει την Πέμπτη 8 Μαρτίου, στις 13.30, στο αμφ. Α νκ.

ΝΕΦ 619 (Μ. Βασιλειάδη)

Την Παρασκευή 2/3/2018 το μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθενείας της διδάσκουσας. 

Υποτροφίες Ιδρύματος "Σύλβια Ιωάννου" για Μεταπτυχιακές Σπουδές Α΄& Β΄ κύκλου με θέμα τη νήσο Κύπρο (30.4.2018)

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Σπουδών ΑΠΘ η παρακάτω ανακοίνωση. 

----

Μεταπτυχιακό μάθημα ΓΛΩ 868 "Βαλκανικές διάλεκτοι και Βαλκανική Γλωσσολογία"

Το Μεταπτυχιακό μάθημα ΓΛΩ 868 "Βαλκανικές διάλεκτοι και Βαλκανική Γλωσσολογία" των Χρ. Τζιτζιλή και & Γ. Παπαναστασίου θα διδάσκεται ως εξής:
Τα πρώτα μαθήματα, που θα γίνουν από τον κ. Τζιτζιλή, κάθε Δευτέρα (ξεκινώντας από τις 5 Μαρτίου), στις 17.00, στο Σπουδαστήριο Γλωσσολογίας (309 Π.Κ.).
Τα μαθήματα του κ. Παπαναστασίου θα ακολουθήσουν, και θα γίνονται κάθε Τετάρτη, στις 13.30, στην αίθ. 104Α του Ν.Κ.

ΑΕΦ 157 (Θ. Κουρεμένος) - Aλλαγή αίθουσας

ΑΕΦ 157 (Aλλαγή αίθουσας)

28-2-2018

Από την Πέµπτη 1 Μαρτίου τα µαθήµατα θα γίνονται στο αµφιθέατρο Β του νέου κτηρίου της φιλοσοφικής σχολής.

Θεόκριτος Κουρεµένος

Ώρες συνεργασίας (Μ. Βασιλειάδη)

Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου δεν θα γίνουν οι ώρες συνεργασίας λόγω ασθενείας. 

ΓΣΓ 290, ΓΣΓ 231 και ώρες συνεργασίας (Μ. Χρυσανθόπουλος)

Τα μαθήματα του Μ. Χρυσανθόπουλου ΓΣΓ 290 στις 28 Φεβρουαρίου και ΓΣΓ 231 την 1η Μαρτίου και οι ώρες συνεργασίας του τις μέρες αυτές δεν θα πραγματοποιηθούν.

Ώρες συνεργασίας (Μ. Θεοδωροπούλου)

Η κ. Θεοδωροπούλου δεν θα βρίσκεται στο γραφείο της σήμερα (28/2/18) στις ώρες συνεργασίας λόγω ασθενείας

Princeton Hellenic Studies Graduate Student Conference in Modern Greek Studies: Call for papers

Γνωστοποιήθηκε στη Τμήμα Φιλολογίας από το Seeger Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Princeton η παρακάτω ανακοίνωση για το ετήσιο μεταπτυχιακό συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών που θα διεξαχθεί στο Princeton από τις 29 Απριλίου έως την 6η Μαΐου 2018.

Το συνέδριο απευθύνεται σε όλο το φάσμα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή: Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018.

ΑΕΦ 513 (Π. Κυριάκου)

Τα μαθήματα θα αρχίσουν την Πέμπτη 1/3 σύμφωνα με το πρόγραμμα. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές να εκτυπώσουν και να έχουν μαζί τους το σχεδιάγραμμα του μαθήματος, που έχει αναρτηθεί στο elearning. Επίσης να έχουν μαζί τους το κείμενο του Θεσμοφοριαζουσών (από την έκδοση της Οξφόρδης του N. Wilson) και να έχουν διαβάσει τους στίχους 1-212.

ΛΦΙ 128 (Θ. Παπαγγελής)

Το μἀθημα ΛΦΙ 128 (ακροατήριο ΜΕ-Ω, Διδ. Θ. Παπαγγελής) της Δευτέρας 26 Φεβρουαρίου δεν θα πραγματοποιηθεί.

ΛΦΙ 164 (Ε. Καρακάσης)

Τα μαθήματα του ΛΦΙ 164 (Ε. Καρακάσης) θα ξεκινήσουν 1 Μαρτίου, 8.30-11.00, αίθουσα 13 π.κ.

ΓΣΓ 289 (Δ. Καργιώτης)

Το μάθημα ΓΣΓ 289 (Δ. Καργιώτης) θα αρχίσει την 1/3/2018 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΑΕΦ 144 (Παπαδοπούλου/Οικονομάκη)

Εμβόλιμο μάθημα: Πέμπτη 1/3, 13:30-16:00, 201Ανκ.

Ίδρυμα Ωνάση: Προκήρυξη υποτροφιών για Καβαφικές σπουδές

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΑΠΘ η παρακάτω ανακοίνωση.

----

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΒΑΦΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018/19