Νέα


ΔΠΜΣ «Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες – Ν&Ν»

Γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα Φιλολογίας από τον Διευθυντή του ΔΠΜΣ «Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες» η αίτηση, η προκήρυξη και η αφίσα του Διεπιστημονικού – Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΝAΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – N&N” (ΔΠΜΣ Ν&Ν, ιστοσελίδα: http://nn.physics.auth.gr).

Εγγραφές επιτυχόντων χωρίς ΑΜΚΑ

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοπιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το συνημμένο έγγραφο.

Υποτροφίες του Σλοβακικού Εθνικού Προγράμματος

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το συνημμένο έγγραφο.

 

Υποτροφίες της Ελβετικής κυβέρνησης σε νέους ερευνητές

Γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τα συνημμένο έγγραφα.

Ημερομηνίες Εγγραφής Αλλοδαπών-Αλλογενών

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Σπουδών του ΑΠΘ το συνημμένο αρχείο (αριθμ. πρωτ. Φ.151/149796/Α5/11-9-2017 Υπουργική Απόφαση) σχετικά με την προθεσμία εγγραφής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 των εισαχθέντων την ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε.

Η αναλυτική εγκύκλιος των εγγραφών θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Εγγραφές Ελλήνων Πολιτών Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης, 2017: Επισήμανση

Oι επιτυχόντες/-ούσες της ειδικής κατηγορίας «Έλληνες Πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης», οι οποίοι/-ες επί του παρόντος και έως τις 14 Σεπτεμβρίου εγγράφονται με το σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής του ΥΠΠΕΘ, υποχρεούνται -σύμφωνα με προϋπάρχουσα εγκύκλιο- να αποστείλουν με ταχυμεταφορά ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι/-ες στα δημοτολόγια Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Εβρου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2017

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας η παρακάτω ανακοίνωση από το Τμήμα Σπουδών του ΑΠΘ.

------

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποτροφίες Ταμείου Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών (6 & 7/10/2017)

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας η παρακάτω ανακοίνωση από το Τμήμα Σπουδών του ΑΠΘ.

------

Το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα "Ταμείο Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών" της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας προκήρυξε τη χορήγηση:

α) τεσσάρων (4) υποτροφιών, που αφορούν σε προπτυχιακούς φοιτητές ελληνικών ΑΕΙ (πλην της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ & του ΕΚΠΑ και της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου) και

Συνημμένο: 

Call for Papers: ‘New Voices in Epigraphy’ Graduate Conference

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας η παρακάτω ανακοίνωση.

----

Call for Papers: ‘New Voices in Epigraphy’ Graduate Conference
12-13 April 2018
Faculty of Classics, University of Oxford
Keynote Speaker: Charlotte Roueché
Concluding Remarks: Riet van Bremen

 

UNAM - Convocatoria Primavera 2018- Spring 2018 - Call for applications

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το Universidad Nacional Autonoma de Mexico γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΑΠΘ τα συνημμένα αρχεία σχετικά με τη δυνατότητα φοίτησης στο εν λόγω Πανεπιστήμιο σε  προπτυχιακές/κούς φοιτήτριες/φοιτητές, κατά το επόμενο εαρινό εξάμηνο (Ιανουάριος- Ιούνιος 2018).

Απαιτείται η γνώση της Ισπανικής Γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοίνωση σχετικά με το ΠΠΔΕ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΠΔΕ

Ν. 4485/04.08.2017, Άρθρο 83, παρ. 13.

Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

Συνημμένο: 

The Education University of Hong Kong (EdHUK) - Διδακτική πρακτική φοιτητριών/φοιτητών

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το The Education University of Hong Kong(EdHUK) της Κίνας γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΑΠΘ η παρακάτω αλληλογραφία με τα συνημμένα της που αφορά ανακοίνωση για δυνατότητες διδακτικής πρακτικής φοιτητριών/φοιτητών στο εν λόγω Πανεπιστήμιο, κατά το εαρινό εξάμηνο του 2018.

----

Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών στο εσωτερικό, ακ. έτους 2015-16 (18.9-20.9.2017)

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας η παρακάτω ανακοίνωση από το Τμήμα Σπουδών του ΑΠΘ.

---

Ψήφισμα του Τομέα Γλωσσολογίας

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ