Νέα


Χορήγηση υποτροφιών (κληροδοτήματα Χρ.Βράκα, Δ. Τσιακμακοπούλου, Γ. Βάρκα)

Γνωστοποίηθηκαν στο Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ από το Τμήμα Κληροδοτημάτων του ΑΠΘ οι παρακάτω προσκλήσεις χορήγησης υποτροφιών.

----

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 - 15:00μμ

Οδηγός Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 2016-17

Tο Τμήμα Σπουδών ΑΠΘ δημιούργησε για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17 τον Οδηγό Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

------

Οδηγός_Μεταπτυχιακών_Σπουδών_ΑΠΘ_2016-17

Προγράμματα ΚΑ2 και τα Erasmus Mundus Action 2 (IKY)

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας  η παρακάτω ανακοίνωση από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΑΠΘ.

----

Γνωστοποίηση Ανάθεσης Καθηκόντων Ιατρών Εργασίας στο ΑΠΘ

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Διοίκησης του ΑΠΘ το συνημμένο αρχείο