Νέα


Προκήρυξη υποτροφιών για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Σερβικής γλώσσας (University of Belgrade)

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΑΠΘ η παρακάτω ανακοίνωση.

----

Συμφωνία ΑΠΘ με το University of Belgrade, Σερβίας

Συνημμένο: 

2η Πρόσκληση - Εξερχόμενοι Φοιτητές - Erasmus+ International Credit Mobility Programme 2016-2018

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας  η παρακάτω ανακοίνωση από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΑΠΘ.

----

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Erasmus+ International Credit Mobility Programme 2016-2018

2η Πρόσκληση

Εξερχόμενοι Φοιτητές

Πρόγραμμα Υποτροφιών από το Transilvania University of Brașov της Ρουμανίας

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΑΠΘ η παρακάτω ανακοίνωση.

----

Two residential fellowships open for outstanding young researchers and scholars

Transilvania Fellowship for Young Researchers

Υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας για νέους ερευνητές

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας το συνημμένο έγγραφο από το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ανακοινώσεις Yποτροφίων

Γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα Φιλολογίας τα συνημμένα έγγραφα από το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Υποτροφία σε Έλληνες υπηκόους για δωρεάν σπουδές ανώτατης εκπαίδευσης στην Ινδία

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας η παρακάτω ανακοίνωση από το Τμήμα Σπουδών του ΑΠΘ.

---

Χορήγηση μίας υποτροφίας σε Έλληνες/Ελληνίδες υπηκόους για δωρεάν σπουδές ανώτατης εκπαίδευσης στην Ινδία. (Έγγραφο του ΥΠΠΕΘ 5869/Ζ1/13.1.2017)

Συνημμένο: 

Χορήγηση υποτροφιών (κληροδοτήματα Χρ.Βράκα, Δ. Τσιακμακοπούλου, Γ. Βάρκα)

Γνωστοποίηθηκαν στο Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ από το Τμήμα Κληροδοτημάτων του ΑΠΘ οι παρακάτω προσκλήσεις χορήγησης υποτροφιών.

----

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 - 15:00μμ