Μαθήματα ειδίκευσης τομέα Κλασικών Σπουδών


Κωδικός Τίτλος Πιστωτικές μονάδες
AEΦ 141 APXAIA EΛΛHNIKH ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 6 ECTS
AEΦ 142 ΦPONTIΣTHPIO Ι (ποίηση) 6 ECTS
AEΦ 143 APXAIA EΛΛHNIKH ΠOIHΣH I (εξέταση προφορική) 12 ECTS
AEΦ 144 ΦPONTIΣTHPIO ΙΙ (πεζογραφία) 6 ECTS
AEΦ 148 ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ 6 ECTS
AEΦ 150 ΠAΛAIOΓPAΦIA 6 ECTS
ΑΕΦ 153 ΕΠΟΣ 6 ECTS
ΑΕΦ 154 ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ 6 ECTS
ΑΕΦ 157 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 6 ECTS
ΑΕΦ 160 ΛΟΙΠΑ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ 6 ECTS
ΔΙΔ ΚΛΑΣ 010 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 6 ECTS
ΛΦI 161 ΛATINIKH ΓΛΩΣΣA II 6 ECTS
ΛΦI 162 ΛATINIKH ΠOIHΣH I (εξέταση προφορικά) 12 ECTS
ΛΦI 163 ΦPONTIΣTHPIO Ι (ποίηση) 6 ECTS
ΛΦI 164 ΦPONTIΣTHPIO ΙΙ (πεζογραφία) 6 ECTS
ΛΦΙ 169 ΕΠΟΣ 6 ECTS