Μεταπτυχιακά μαθήματα τομέα ΜΝΕΣ


Κωδικός Τίτλος Διδακτικές μονάδες
ΝΕΦ 606 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 15 ECTS
ΝΕΦ 613 ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ I 15 ECTS