Εργαστήριο


Εργαστήριο Φιλολογίας και Νέων Τεχνολογιών

Νησίδα ηλεκτρονικών υπολογιστών

Αίθουσα 423 ν.κ.     Τηλ. 997157

 

Ώρες λειτουργίας της Νησίδας Η/Υ

Δευτέρα 9:00-15:00

Τρίτη 9:00-15:00

Τετάρτη 9:00-15:00

Πέμπτη 9:00-15:00

Παρασκευή 9:00-15:00


Διευθυντής: Μιχάλης Χρυσανθόπουλος

Προσωπικό: Αθηνά Καπράρα  akap@lit.auth.gr

 

Ψηφιοποίηση και Ανθρωπιστικές Σπουδές

Νέες Τεχνολογίες και Φιλολογικές Σπουδές

Αρχαία Ελεγειακή Ποίηση

Νεοελληνική Αυτοβιογραφία

Περιοδικό « Παναθήναια »

Κατάλογος Διευθύνσεων στο Διαδίκτυο για Νεοελληνιστές

Διαδραστικό Διδακτικό Υλικό