Εξετάσεις


Κατανομή αιθουσών ΝΕΦ 202, 25/9/18, 16.15

Αμφιθέατρο Α: Σταυρακοπούλου 

Αμφιθέατρο Β: σειρές 1, 4, 7 κ.ο.κ.: Τικτοπούλου / σειρές 2, 5, 8 κ.ο.κ.: Μαρκομιχελάκη

ΛΦΙ 126, 21/9/2018 - Κατανομή στις αίθουσες

A, B: ακρ. κ. Τσιτσικλή (σειρά παρά σειρά, δύο ενδιάμεσες θέσεις κενές)

101, 106: ακρ. κ. Αντωνιάδη (σειρά παρά σειρά, δύο ενδιάμεσες θέσεις κενές)

ΝΕΦ 203 (Παρασκευή 21/9/2018, ώρα 13.30-16.00) - Κατανομή αιθουσών

 ΤΙΚΤΟΠΟΥΛΟΥ  101νκ

 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ   αμφ Ανκ

 ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ αμφ Βνκ

ΓΛΩ 344 Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2018

Η εξέταση του ΓΛΩ 344 θα γίνει προφορικά την Τρίτη, 25-9-2018, στο γραφ. 302 πκ. ΄Ώρα έναρξης: 11:00. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να βρίσκονται στο χώρο εξέτασης δέκα λεπτά πριν από την ώρα έναρξης.

ΛΦΙ 128 (18/9/2018) - Κατανομή στις αίθουσες

ΚA: ακρ. κ. Παπαγγελή (σειρά παρά σειρά, δύο ενδιάμεσες θέσεις κενές)

Α: ακρ. κ. Τσιτσικλή (σειρά παρά σειρά, δύο ενδιάμεσες θέσεις κενές)

Εξέταση ΝΕΦ 201, 19/9/18, 19.00-21.30

Σ. Σταυρακοπούλου: Αμφιθέατρο Α

Μ. Μαρκομιχελάκη: Αμφιθέατρο Β