ΑΕΦ 153 (Στ. Ματθαίος) - Αλλαγή ώρας εξέτασης


Η εξέταση του ακροατηρίου μου στο μάθημα ΑΕΦ 153 (Έπος: Απολλώνιος Ρόδιος, Αργοναυτικά) θα πραγματοποιηθεί προφορικά στο γραφείο μου 214 ν.κ. την προγραμματισμένη ημέρα, δηλαδή Τετάρτη, 26/09/2018, από τις 11.00 έως τις 14.00.

Ο διδάσκων
Στ. Ματθαίος