Εξέταση ΛΦΙ 128 - Κατανομή ακροατηρίων


ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΦΙ 128
Παρασκευή 14.6.2018, 13:30-15:45 

Κατανομή ακροατηρίων 

 

Αμφ. ΚΑ: όλες οι σειρές εναλλάξ Τσιτσικλή με Παπαγγελή ανά στήλη 

Αμφ. Α: Τσιτσικλή (σειρά παρά σειρά με δύο θέσεις κενές ανά καθήμενο/-η)