Εξέταση ΑΕΦ 102 - Κατανομή αιθουσών


Η κατανομή των αιθουσών για την εξέταση του ΑΕΦ 102 (Παρασκευή, 15.6) είναι η εξής:

Ρεγκάκος: ΚΑ, Αμφ. Α, Αμφ. Β, 106, 107

Τσαγγάλης: 101, 112

Πλαστήρα: 108, 109, 110, 111, 1πκ, 7πκ