ΓΣΓ 231 (Μ. Χρυσανθόπουλος)


Το μάθημα ΓΣΓ 231 (Διδ. Μ. Χρυσανθόπουλος) δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 17/5 λόγω ασθενείας.