ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ εαρινού εξαμήνου 2017-18


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ε Μ Β Ο Λ Ι Μ Η     Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ι Κ Η

 

Οι φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας, που σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, περάτωσαν την κανονική φοίτηση (9ο εξάμηνο και μεγαλυτέρων εξαμήνων) έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν  στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2017-18 πλέον των μαθημάτων του τρέχοντος (εαρινού) εξαμήνου και σε τέσσερα (4) μαθήματα χειμερινού εξαμήνου.

Ως εκ τούτου καλούνται να δηλώσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα sis.auth.gr τα μαθήματα  από 14/5/2018  έως και τις 17/5/2018.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ορισμένοι φοιτητές έχουν πρόβλημα με την ρύθμιση αυτή του Τμήματος, όσον αφορά τη λήψη του πτυχίου τους κατά την προσεχή εξεταστική περίοδο Ιουνίου, μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση έως 25/5/2018 στην Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας, η οποία θα εξεταστεί ευνοϊκά.


Aπό τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας


ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Tα μαθήματα ειδίκευσης δεν είναι ενσωματωμένα στο σύστημα.