ΠΛ ΙΙ, Τμήμα Τετάρτης, ώρες 9.00-11.00 (Σ. Σαχπεκίδου)


Έναρξη μαθημάτων: Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στη Νησίδα Η/Υ της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.