ΠΛ ΙΙ, Τμήμα Πέμπτης, ώρες 11.30-13.30 (Α. Σίτας)


Έναρξη μαθημάτων, Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στην Νησίδα του Τμήματος Φιλολογίας, Νέο κτίριο Φιλοσοφικής, αίθουσα 423