Αναπλήρωση ΓΛΩ 303 (Γ. Παπαναστασίου) για το τμήμα Α-Μα


Τη Δευτέρα 16 Απριλίου στις 13.30-15.30 στο Αμφιθέατρο Α του Νέου Κτιρίου θα αναπληρωθεί το μάθημα του κ. Γ. Παπαναστασίου ΓΛΩ 303 για το τμήμα Α-Μα, που δεν έγινε στις 29 Μαρτίου.

Από τη Γραμματεία του Τομέα