Ώρες συνεργασίες - Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Ε. Χ. Πέτκου)


Οι ώρες συνεργασίας της Τρίτης 20 Μαρτίου δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω ακαδημαϊκής υποχρέωσης της διδάσκουσας. Για τον ίδιο λόγο το Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας θα είναι κλειστό την ίδια μέρα.

Την Πέμπτη 22 Μαρτίου η κ. Πέτκου θα βρίσκεται στην αιθ. 101 π.κ. (Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας) κατά τις ώρες συνεργασίας.