ΝΕΦ 264 Νεοελληνική φιλολογία και πληροφορική (σεμινάριο) – Έναρξη μαθημάτων 13/2


Το μάθημα ΝΕΦ 264 θα διδαχθεί κατά το εαρινό εξάμηνο 2017-2018 μόνον από την Αικ. Τικτοπούλου. Το αντικείμενο του μαθήματος θα εστιάσει φέτος σε θέματα ψηφιακών νεοελληνικών σπουδών, με έμφαση στην “υπερκειμενική” λογοτεχνία, τις εκδοχές του κειμένου στο διαδίκτυο, τις ψηφιακές εκδόσεις και τη εξοικείωση με ψηφιακά εργαλεία για τη μελέτη και τη διδακτική των κειμένων. Τα μαθήματα γίνονται στην αίθ. 103, Τρίτη 16.00-18.30. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 φοιτητές.