Ώρες συνεργασίας (Θ. Παπαδοπούλου)


Ώρες συνεργασίας κατά την εξεταστική του ΧΕ:

Πέμπτη 18/1, 12.30-13.30
Τρίτη 23/1, 15.00-16.00
Πέμπτη 1/2, 12.00-13.00