Ώρες συνεργασίας (Χ. Τσίτσιου)


Χρ. Τσίτσιου, ΄Ωρες συνεργασίας κατά την εξεταστική ΧΕ 2018:

Τετάρτη, 17/1, 17.00-18.30

Πέμπτη, 18/1, 9.00-10.00

Δευτέρα, 22/1, 11.00-12.00

Τετάρτη, 24/1, 17.00-18.00

Δευτέρα, 29/1, 11.00-12.00   

Η σημερινή ώρα συνεργασίας (16/1, 17.00-18.00) δεν θα ισχύσει.