ΑΕΦ 143 Προφορική εξέταση - Δηλώσεις


Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα ΑΕΦ 143 να υποβάλουν σχετική δήλωση στο Σπουδαστήριο 201νκ έως τη Δευτέρα 11/6/2018 και ώρα 1.00 μμ. Το πρόγραμμα της εξέτασης θα ανακοινωθεί εγκαίρως.