ΝΕΦ 206 (Μ. Βασιλειάδη) - Εμβόλιμη εξεταστική


Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στην εμβόλιμη εξεταστική να το δηλώσουν στη διδάσκουσα με ηλεκτρονικό μήνυμα μέχρι τις 8 Ιανουαρίου. Οι εξετάσεις θα γίνουν προφορικά στις 17 Ιανουαρίου στο γραφείο 208/12 στις 9.30.