ΝΕΦ 240 - Δηλώσεις


Οι δηλώσεις για τις πτυχιακές εξετάσεις του μαθήματος ΝΕΦ 240 μπορούν να γίνονται μέχρι την 12η Ιανουαρίου 2018. Τα φύλλα των δηλώσεων βρίσκονται πάνω στις θυρίδες των διδασκόντων, αριστερά της εισόδου.