ΓΣΓ 231 (Κ. Γιαβής) - Εμβόλιμη εξεταστική


Οι υποψήφιοι προηγούμενων ετών του μαθήματος ΓΣΓ 231 του κ. Γιαβή (εμβόλιμη εξεταστική) θα εξεταστούν στις 19 Ιανουαρίου 2018, 13:30-16:00 στην αίθουσα 110 νκ.