ΓΣΓ 231 (Χρυσανθόπουλος, Ναούμ) - Εμβόλιμη εξέταση


Το μάθημα ΓΣΓ 231 (του εαρινού εξαμήνου 2016-17, εμβόλιμη εξεταστική, Διδ. Χρυσανθόπουλος, Ναούμ) θα εξεταστεί την Πέμπτη, 1/2/2018, στις 19:00, στο Αμφ. Α ν.κ.