ΓΣΓ 288 (Β. Καραφουλίδου) - Αλλαγή αίθουσας


Το μάθημα ΓΣΓ 288 (Δευτέρα, 8:30) θα πραγματοποιείται στο εξής στην αίθουσα 13 π.κ.