ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 2017


Οι αιτούντες τη μετεγγραφή τους θα πρέπει να προχωρήσουν στην καταχώρηση των στοιχείων τους στο ηλεκτρονικό σύστημα www.register.auth.gr από 7.12.2017 έως 15.12.2017 . Στη συνέχεια και στις ίδιες ημερομηνίες, θα πρέπει να προσέλθουν για κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος (2ος όροφος, κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ) και ώρες 12.00-13.00.

Η οριστικοποίηση των μετεγγραφών θα πραγματοποιηθεί μετά από σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής τους.

2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης από την οποία θα προκύπτει και ο τρόπος εισαγωγής τους.

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4.Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος που αντιστοιχεί στους ΑΦΜ που ο δικαιούχος δήλωσε στην αίτησή του και από τους οποίους προκύπτει το κατά κεφαλήν εισόδημα κατά το φορολογικό έτος 2016.

5.Όποια άλλα δικαιολογητικά απαιτούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που επικαλούνται και αναγράφονται στην εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής τους.