ΝΕΦ 201 (Α. Καπλάνης) - Αναπληρώσεις


Πέμπτη 7/12, 18.30-21.00, αμφ. Α

Για τα μαθήματα ΝΕΦ 201 της 14ης Δεκεμβρίου που θα χαθούν θα γίνουν οι παρακάτω αναπληρώσεις:

Τετάρτη 13/12, 8.30-11.00, αμφ. Β

Πέμπτη 21/12, 18.30-21.00, αμφ. Α