ΑΕΦ 159 (Ι. Τζιφόπουλος) - Αλλαγή αίθουσας


Το μάθημα ΑΕΦ 159 (Ι. Τζιφόπουλος) θα γίνεται στο εξής στην αίθουσα 106νκ την ίδια μέρα και ώρα.