ΔΠΜΣ «Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες – Ν&Ν»


Γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα Φιλολογίας από τον Διευθυντή του ΔΠΜΣ «Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες» η αίτηση, η προκήρυξη και η αφίσα του Διεπιστημονικού – Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΝAΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – N&N” (ΔΠΜΣ Ν&Ν, ιστοσελίδα: http://nn.physics.auth.gr).

Το ΔΠΜΣ Ν&Ν δέχεται αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2017, στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (πληροφορίες: κα. Π. Σφακιανού, 2310998952 / 998550).