Υποτροφίες του Σλοβακικού Εθνικού Προγράμματος


Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το συνημμένο έγγραφο.