Υποτροφίες της Ελβετικής κυβέρνησης σε νέους ερευνητές


Γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τα συνημμένο έγγραφα.