ΛΦΙ 125 (14/9/2017) - Κατανομή αιθουσών


ΛΦΙ 125, 14/9/2017

Κατανομή των φοιτητών/-τριών στις αίθουσες

A: ακρ. κ. Τσιτσικλή (σειρά παρά σειρά, μία ενδιάμεση θέση κενή)

B: ακρ. κ. Τσίτσιου (σειρά παρά σειρά, μία ενδιάμεση θέση κενή)

101: μονές σειρές ακρ. κ. Φυντίκογλου, ζυγές ακρ. κ. Αντωνιάδη (δύο ενδιάμεσες θέσεις κενές)

112: μονές σειρές ακρ. κ. Φυντίκογλου, ζυγές ακρ. κ. Αντωνιάδη (δύο ενδιάμεσες θέσεις κενές)

106: (ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ!)

1η σειρά: ακρ. κ. Τσιτσικλή

2η σειρά: ακρ. κ. Φυντίκογλου

3η σειρά: ακρ. κ. Τσίτσιου

4η σειρά: ακρ. κ. Αντωνιάδη

(μία ενδιάμεση θέση κενή)